Mangga Sami Hangrawuhi Pengajian Ngangsu Kawruh ing Tlatah Magelang Kaaturaken Dening Ustadz Abul Aswad Al Bayaty Hafidzahullahu Ta'ala

NGANGSU KAWRUH MAGELANG
.
Mangga sami hangrawuhi pengajian ngangsu kawruh wonten ing tlatah Magelang.
27 - 28 Januari 2024.
.
Kaaturaken Dening :
Ustadz Abul Aswad Al Bayaty, Hafidzahullahu Ta'ala
.
.
1. " MENDEM LEGINE NDONYA "
Sabtu, 27 Januari 2024. Bada Dzuhur - Paripurna
Masjid Aisyah Ngentak, Kalisari, Mranggen, Srumbung.
.
.
.
2. " TOLAK JOMBLO SIDO RABI "
Sabtu, 27 Januari 2024. Bada Ashar - Paripurna
ICMA (Islamic Center Masjid Al Muttaqien) Jl. Bedogan, Kalitengah, Gondowangi, Sawangan.
.
.
.
3. " PASRAH KARO SING NING DHUWUR "
Ahad, 28 Januari 2024. Tabuh 06.30 - Paripurna
Masjid Besar Al Huda, Glagak, Sumberrejo, Mertoyudan.
.
.
.
.
Mangga sami dipun gethok tularaken pawartos punika marang sanak sedhérék lan mitra pitepangan ...
Matur nuwun ... 
.
.
Mangga sami midhangetaken piwucal agami islam arupi : fatwa, wewarah kesaenan, pitutur luhur para ulama, rekaman pengajian para kyai lan sanesipun lumantar channel : NGANGSU KAWRUH
.
Website : https://www.ngangsukawruh.com
Facebook : https://www.facebook.com/ngangsukawruhtv
Instagram : https://www.instagram.com/ngangsukawruhid/
Youtube : https://www.youtube.com/c/ngangsukawruhid
Telegram : https://t.me/NgangsuKawruh