Ikuti Kajian Kitab Syarah Aqidah Wasithiyyah & Kajian Syarah Aqidah Ahlussunnah Wal Jama’ah Karya Syaikh Muhammad bin Sholih al-Utsaimin rahimahullah Bersama Ustadz Zaki Rakhmawan Abu Usaid hafizhahullah

 Ikuti Kajian Kitab Syarah Aqidah Wasithiyyah & Kajian Syarah Aqidah Ahlussunnah Wal Jama’ah  Karya Syaikh Muhammad bin Sholih al-Utsaimin rahimahullah  Bersama Ustadz Zaki Rakhmawan Abu Usaid hafizhahullah